Revize fotovoltaické elektrárny – FVE

Revize FVE – Kontrola FVE termokamerou – Brno a okolí

Během činnosti fotovoltaické elektrárny se na fotovoltaické panely, měniče a ostatní, vztahuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde podle § 4 platí: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní bezpečnostní předpis případně PRŮVODNÍ DOKUMENTACE NEBO NORMOVÉ HODNOTY rozsah a četnost následných kontrol jinak.“ Pro správnou funkci FVE byste měli tedy dělat každoroční prohlídku.

Dle ČSN EN 62446 je nutné provádět elektrorevizi na FV elektrárnách, doporučujeme dělat revizi každé 4 roky. Revizi je nutno, pro odhalení možných závad, provést měření jak na straně DC (před střídačem) tak na straně AC (za střídačem).

Orientační cena revize 2.500 Kč za FVE do 10kWp.
Dopravna po Brně 400,- Kč/cesta, mimo Brno 20,- Kč/km.

Kontaktujte revizního technika na +420 603 511 618

Provádíme kontrolu fotovoltaických panelů termokamerou, pro odhalení vadných bloku panelů.
Orientační cena kontrola statickou termokamerou + vypočet výkonu stringu, dle osvitu – 2.500 Kč za FVE do 10 kWp.
Orientační cena kontrola dronem s termokamerou – 4.000 Kč za FVE do 10 kWp.

Kontakt

LCL Servis s.r.o.
Cejl 20
602 00 Brno
Tel.: +420 511 205 666
E-mail: revize@lcl-servis.cz

Fakturační adresa:
LCL Servis s.r.o.
Tuřany 83
620 00 Brno
IČ: 293 56 636

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 16. května 2012, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74893.

 

Ing. Zdeněk Lukeš
revizní technik
ev. č.: 2248/24/R-EZ-E2A
+420 603 511 618

 

Ing. Petr Svoboda
revizní technik
ev. č.: 10614/9/20/R-EZ-E2A
+420 608 880 924