Revize fotovoltaické elektrárny – FVE

Revize FVE – Brno a okolí

Během činnosti fotovoltaické elektrárny se na fotovoltaické panely, měniče a ostatní, vztahuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde podle § 4 platí: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní bezpečnostní předpis případně PRŮVODNÍ DOKUMENTACE NEBO NORMOVÉ HODNOTY rozsah a četnost následných kontrol jinak.“ Pro správnou funkci FVE byste měli tedy dělat každoroční prohlídku.

Dle ČSN EN 62446 je nutné provádět elektrorevizi na FV elektrárnách, doporučujeme dělat revizi každé 4 roky. Revizi je nutno, pro odhalení možných závad, provést měření jak na straně DC (před střídačem) tak na straně AC (za střídačem).

Je možné domluvit i kontrolu dronem, tak i termokamerou, pro odhalení vadných bloku panelu.

Orientační cena 2.500 Kč za FVE do 10kWp.
Dopravna po Brně 400,- Kč/cesta, mimo Brno 20,- Kč/km.

Kontaktujte revizního technika na +420 603 511 618 nebo +420 608 880 924


Kontakt

LCL Servis s.r.o.
Cejl 20
602 00 Brno
Tel.: +420 511 205 666
E-mail: revize@lcl-servis.cz

Fakturační adresa:
LCL Servis s.r.o.
Tuřany 83
620 00 Brno
IČ: 293 56 636

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 16. května 2012, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74893.

 

Ing. Zdeněk Lukeš
revizní technik
ev. č.: 10146/9/19/R-EZ-E2A
+420 603 511 618

 

Ing. Petr Svoboda
revizní technik
ev. č.: 10614/9/20/R-EZ-E2A
+420 608 880 924