Hromosvody – LPS

Ochrana před bleskem a přepětím


Analýza rizika pro vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem

Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., v § 36 stanoví „Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, …“ (celé znění vyhlášky).

Pro stavby uvedené v dané vyhlášce musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. Odkazuje tedy na normu ČSN EN 62305-2, podle které se provede analýza rizik. Analýza rizik nám následně řekne, jaká ochranná opatření musíme na dané stavbě udělat, jestli musí/nemusí mít hromosvod a jaké potřebuje přepěťové ochrany, atd. Analýza rizika je nutná pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Neváhejte nás kontaktovat a mi Vám rádi provedeme analýzu rizika za přijatelnou cenu.
(Cena analýzy rizika pro rodinný dům se pohybuje v rozmezí 1.300 – 1.500 Kč)


Revize hromosvodů

Provádíme výchozí i pravidelné revize ochrany před bleskem a přepětím (LPS), revize zemničů, revize jímacích soustav v Brně a jeho okolí. Nové revize LPS – ochrana před bleskem, provádíme podle nejnovější normy ČSN EN 62305. Revize starších hromosvodů (starší objekty), provádíme podle staré normy ČSN 34 1390.

Orientační ceník – revize hromosvodů :

Hromosvod – rodinný dům (1 až 2 svody) ……. 1.200,-
Hromosvod – 4 patrový dům (4-6 svodů) …….. 2.500,-

Ceny revizí hromosvodů (LPS) jsou orientační se odvíjejí dle rozsahu revidovaného objektu, počtu svodů, stavu LPS a od stavu dokumentace.


Doprava po Brně 400,- Kč/cesta, mimo Brno 20,- Kč/km. 

Kontakt

LCL Servis s.r.o.
Cejl 20
602 00 Brno
Tel.: +420 511 205 666
E-mail: revize@lcl-servis.cz

Fakturační adresa:
LCL Servis s.r.o.
Tuřany 83
620 00 Brno
IČ: 293 56 636

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 16. května 2012, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74893.

 

Ing. Zdeněk Lukeš
revizní technik
ev. č.: 2248/24/R-EZ-E2A
+420 603 511 618

 

Ing. Petr Svoboda
revizní technik
ev. č.: 10614/9/20/R-EZ-E2A
+420 608 880 924